[2009-06-01]

Co możesz zrobić, jeśli pracownik wykonuje czynności prywatne w czasie pracy?

Wykonywanie przez pracownika w czasie pracy czynności o charakterze prywatnym stanowi wystarczającą podstawę do wypowiedzenia mu umowy o pracę. Warto wiedzieć, kiedy taki przypadek uzasadni dostatecznie rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy (wyrok SN z 5 czerwca 2007 r., sygn. akt I PK 5/07) zajął się problemem pracowników, którzy bez zgody pracodawcy w czasie i miejscu pracy wykonują czynności inne niż określone przez pracodawcę.

Pamiętaj, że pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności. Nie ma przy tym znaczenia, czy na skutek zajmowania się przez pracownika sprawami prywatnymi pracodawca poniósł jakąś szkodę. Taka postawa pracownika niewątpliwie upoważnia pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę w drodze wypowiedzenia. SN wskazał jednak, kiedy zachowanie pracownika stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, które upoważnia do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.

Jeśli wykonywanie przez pracownika czynności innych niż służbowe w czasie pracy nie ma charakteru sporadycznego, to stanowi to ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Takie zachowanie pracownika jest wystarczającą podstawą do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Tym samym jednorazowe lub sporadyczne zajmowanie się przez pracownika sprawami prywatnymi w czasie pracy nie uzasadnia natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy. W takich przypadkach można jedynie wypowiedzieć umowę o pracę, wskazując zachowanie pracownika jako jego przyczynę.

Ten artykuł, autorstwa pani Ewy Krysztofiuk, pochodzi z najbliższego wydania miesięcznika "Spółka z o.o. Serwis prawny Zarządu", w którym znajdziesz więcej informacji pomocnych w codziennym zarządzaniu spółką z o.o.

 

 

drukuj      poleć znajomemu           powrót
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy, dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.